13Festivalen

13Festivalen started in 2015 by Anna Carlson and Jill Lindstrom as an attempt to create a platform and a venue for performance art in an enlarged view. A cross scene where both visual artists, musicians, sound artists, actors, dancers

etc.  can meet. What ties them together is an expression that can be seen as performative. Both established artists and students are welcome to perform.13festivalen implemented Konstepidemin in Gothenburg


13Festivalen startades 2015 av Anna Carlson och Jill Lindström som ett försök att skapa en plattform och en scen för performance konst i ett utvidgat fält. En gränsöverskridande scen där bildkonstnärer, musiker, ljudkonstnärer,skådespelare, dansare m.fl.  kan mötas. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betraktas som performativt. Såväl etablerade konstnärer som studerande är välkomna att framträda.13festivalen äger rum på  Konstepidemin i Göteborg.


trettonfestivalen@hotmail.com